Image
3 kwietnia 2024
Odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego
Czytaj dalej
Image
19 lutego 2024
Odpowiedzialność fundacji rodzinnej za zobowiązania fundatora
Czytaj dalej
Image
15 czerwca 2023
Bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału!
Czytaj dalej
Image
15 marca 2023
Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego ma usprawnić postępowania sądowe
Czytaj dalej
Image
21 lutego 2023
Świadectwa charakterystyki energetycznej – zmiany od 28.04.2023 r.
Czytaj dalej
Image
13 lutego 2023
Zmiany w sposobie realizacji obowiązku sprawozdawczego fundacji
Czytaj dalej
Image
27 czerwca 2022
Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników – planowane zmiany w Kodeksie pracy
Czytaj dalej
Image
4 maja 2022
Czym jest centralna ewidencja emisyjności budynków?
Czytaj dalej
Image
14 grudnia 2021
Problematyczne wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony
Czytaj dalej
Image
10 listopada 2021
Bezskuteczna egzekucja należności od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – co dalej?
Czytaj dalej
Image
20 października 2021
Sukces w sporze z deweloperem
Czytaj dalej
Image
15 października 2021
Brak zatwierdzenia sprawozdania finansowego w terminie – co dalej?
Czytaj dalej
Image
8 września 2021
Obowiązek zgłoszenia do CRBR nie ominie fundacji i stowarzyszeń rejestrowych
Czytaj dalej
Image
25 sierpnia 2021
Krajowy System e-Faktur, czyli zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług
Czytaj dalej
Image
17 sierpnia 2021
Najnowsze zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego
Czytaj dalej
Image
13 sierpnia 2021
Czym są wewnętrzne procedury AML i kto musi je wdrożyć?
Czytaj dalej
Image
25 listopada 2020
Istotne zmiany w przepisach regulujących e-commerce
Czytaj dalej
Image
6 października 2019
Korzystny wyrok TSUE w sprawie tzw. kredytów frankowych
Czytaj dalej
Image
11 października 2018
Monitoring w miejscu pracy a przepisy RODO
Czytaj dalej