Prawo administracyjne i podatkowe

Naszym Klientom oferujemy wsparcie w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego, jak również w postępowaniach podatkowych.

Zakres usług

  • składanie odwołań od decyzji organów administracji,
  • składanie skarg do sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentacja przed organami administracji,
  • reprezentacja przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Masz pytania lub chcesz wiedzieć więcej?