Prawo karne

Pomagamy naszym Klientom w prowadzeniu spraw karnych na wszystkich etapach –
od postępowania przygotowawczego po postępowanie sądowe i wykonawcze.

Zakres usług

  • obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia,
  • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych w sprawach karnych, w tym pomoc przy składaniu zawiadomienia o przestępstwie,
  • przygotowywanie subsydiarnych aktów oskarżenia,
  • prowadzenie spraw prywatnoskargowych,
  • egzekucja należności zasądzonych w postępowaniu karnym.

Masz pytania lub chcesz wiedzieć więcej?