Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pomagamy przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników i prowadzimy doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zakres usług

 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej nawiązania, rozwiązywania i zmiany umów o pracę,
 • opracowanie umów o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji,
 • audyty w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • tworzenie procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych,
 • reprezentowanie pracodawcy przed sądami pracy,
 • odwołania od decyzji ZUS,
 • reprezentacja przed sądami w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Klienci, którzy skorzystali z naszych usług

 • RISK made in Warsaw
 • Gabinet Psychologiczny Aleksandra Kraszczyńska
 • McCarthy & Taggart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
 • Sirowa Poland sp. z o.o.
 • Exit Design Paweł Sokół
 • Julimex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 • Shot Casting Agency Roma Kuśmierek
 • New Age Media sp. z o.o.
 • Cinema City Poland sp. z o.o.
 • Pokoje LL-20 Tomasz Karwatka i Wspólnicy sp.j.
 • Studio Profil Tomasz Karwatka
 • Communication Unlimited sp. z o.o.
 • ESLT – electric system & laser technology
 • Solaris Optics S.A.
 • Fundacja Hillel Polska

Masz pytania lub chcesz wiedzieć więcej?