Zakładanie i bieżąca obsługa NGO

Świadczymy pomoc prawną przy zakładaniu i rejestracji fundacji i stowarzyszeń oraz w ich bieżącej działalności.

Zakres usług

  • wybór właściwej formy organizacyjnej,
  • przygotowywanie projektów statutów, aktów założycielskich, uchwał, protokołów zgromadzeń i pozostałych dokumentów dotyczących bieżącej działalności stowarzyszeń i fundacji,
  • reprezentacja w postępowaniach rejestrowych,
  • reprezentacja fundacji i stowarzyszeń przed organami publicznymi i instytucjami,
  • uzyskiwanie statusu OPP.

Masz pytania lub chcesz wiedzieć więcej?