Dochodzenie należności

Pomagamy w odzyskiwaniu należności, zarówno na etapie windykacji polubownej, jak i przed sądami wszystkich instancji. Pomagamy również bronić się przed niesłusznie prowadzoną egzekucją.

Zakres usług

  • negocjowanie i podpisywanie porozumień dotyczących spłaty zadłużenia,
  • prowadzenie spraw o zapłatę (w tym również w elektronicznym postępowaniu upominawczym),
  • współpraca z komornikiem na etapie postępowania egzekucyjnego,
  • składanie skarg na czynności komornika,
  • powództwa przeciwegzekucyjne.

Masz pytania lub chcesz wiedzieć więcej?