Prawo własności intelektualnej

Świadczymy pomoc prawną w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej (znaki towarowe, patenty), know-how oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zakres usług

 • bieżące doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej, know-how oraz tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • przygotowywanie umów w zakresie przeniesienia praw własności intelektualnej oraz udzielania licencji,
 • przygotowanie umów dotyczących zachowania poufności,
 • rejestracja znaków towarowych, wzorów użytkowych, przemysłowych i patentów,
 • prowadzenie spraw sądowych w sytuacji naruszenia praw własności intelektualnej.

Klienci, którzy skorzystali z naszych usług

 • RISK made in Warsaw
 • Gabinet Psychologiczny Aleksandra Kraszczyńska
 • McCarthy & Taggart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
 • Sirowa Poland sp. z o.o.
 • Exit Design Paweł Sokół
 • Julimex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
 • Shot Casting Agency Roma Kuśmierek
 • New Age Media sp. z o.o.
 • Cinema City Poland sp. z o.o.
 • Pokoje LL-20 Tomasz Karwatka i Wspólnicy sp.j.
 • Studio Profil Tomasz Karwatka
 • Communication Unlimited sp. z o.o.
 • ESLT – electric system & laser technology
 • Solaris Optics S.A.
 • Fundacja Hillel Polska

Masz pytania lub chcesz wiedzieć więcej?