background

Bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału!

15 czerwca 2023

W wydanym dziś wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że w przypadku uznania umowy kredytowej za nieważną konsumenci, oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych w wykonaniu tej umowy oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do dnia zapłaty, mogą domagać się także innych świadczeń (czyli ewentualnych roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie przez bank ze środków konsumentów), przy czym odmówił zasadności dochodzenia tego typu roszczeń przez banki! Powyższe oznacza, że bankom nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez konsumentów z kapitału.

Trybunał podkreślił, że w ewentualne uznanie umowy kredytu hipotecznego za nieważną jest skutkiem stosowania nieuczciwych warunków przez banki. W związku z tym nie można dopuścić ani do tego, by czerpał on korzyści gospodarcze ze swojego niezgodnego z prawem zachowania, ani do tego, by otrzymał odszkodowanie za niedogodności nim wywołane.